tài xỉu online Hồ Chí Minh Phân hiệu tại Vĩnh Long

1B Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: (0270) 3823359
Email: [email protected]

Thông tin liên lạc các đơn vị

STT Đơn vị Số điện thoại Email
1 Văn phòng Phân hiệu 02703 823 359 [email protected]
2 Phòng Đào tạo

02703 825 914 (Lãnh đạo Phòng)

02703 877 879 (Bộ phận QLĐT)

02703 878 839 (Khoa học - Thư viện

[email protected]
3 Phòng Tuyển sinh - Truyền thông

02703 823 443

Hotline/Zalo: 0899.00.29.39

[email protected]
4 Phòng Tài chính – Kế toán 02703 878 328 [email protected]
5 Khoa Kế toán 02703 878 329 [email protected]
6 Khoa Tài chính – Ngân hàng 02703 878 840 [email protected]
7 Khoa Quản trị 02703 878 330 [email protected]
8 Khoa Công nghệ thông tin 02703 832 591 [email protected]
9 Khoa Cơ bản 02703 877 433 [email protected]
10 Trung tâm đào tạo Quốc tế Mekong (MITC)

02703 839 789

Hotline/Zalo: 0702.99.29.39

[email protected]