Với phương châm khuyến khích học tập suốt đời, nâng cao trình độ trong hiện tại và tương lai, cung cấp kiến thức hỗ trợ ứng viên phát triển sự nghiệp của mỗi cá nhân, tài xỉu online Hồ Chí Minh (UEH) luôn chào đón các Anh/Chị tham gia những chương trình Sau đại học của UEH.

Chương trình Thạc sĩ hướng nghiên cứu của UEH dành cho người học làm giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng hay cán bộ nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, tư vấn hoặc sẽ học lên Tiến sĩ.

Các chương trình cao học của UEH đã được thiết kế lại theo hướng quốc tế hóa, tiên tiến, tiệm cận với trình độ các trường đại học hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á và Châu Á, do có tham khảo chương trình và học liệu của nhóm 100 trường hàng đầu thế giới.

Kết cấu chương trình Thạc sĩ hướng nghiên cứu gồm các môn học chuyên ngành, một số môn chuyên về nghiên cứu như thiết kế nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu định lượng cũng như các chủ đề nghiên cứu đương đại trong chuyên ngành và được thể hiện qua luận văn tốt nghiệp. Luận văn hướng nghiên cứu đòi hỏi nghiên cứu hàn lâm, chuẩn tắc, có thể công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành.

Hàng năm, UEH sẽ tuyển sinh các đợt vào tháng 3, tháng 6… Với định hướng trở thành Đại học UEH Đa ngành và bền vững, chương trình đào tạo thạc sĩ của UEH hướng đến mục tiêu “Nghiên cứu vì lợi ích cộng đồng”. Các kết quả nghiên cứu đề xuất ra các hàm ý, chính sách, giải pháp giải quyết các vấn đề địa phương, toàn cầu, đóng góp vào quá trình phát triển bền vững, giúp cho tất cả mọi người trong xã hội đều có thể tiếp cận và sử dụng được các kết quả nghiên cứu và có ảnh hưởng tích cực đến xã hội.

Chương trình Thạc sĩ hướng nghiên cứu đào tạo gồm các Ngành/Chuyên ngành:

Tại Trường Kinh doanh UEH (UEH College of Business) gồm ngành/chuyên ngành:

Tại Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH (UEH College of Economics, Law and Government) gồm ngành/chuyên ngành:

Thông tin liên hệ:

  • Viện đào tạo sau đại học UEH

Website: //sdh.harthi.net

Email: [email protected]  

Địa chỉ: Phòng A0.01, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3829.5437 – 3823-5277

  • Trường Kinh doanh UEH

Địa chỉ: B1-1205 cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84.28.38295299 - Fax: 84.28.38250359

Email: [email protected]

Website: cob.harthi.net

  • Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH

Địa chỉ: B1-1005 cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84.28.38295299 - Fax: 84.28.38250359

Email: [email protected]

Website: celg.harthi.net