Chương trình đào tạo tiến sĩ (Doctor of Philosophy–PhD) ngành Quản trị Kinh doanh bằng tiếng Anh của tài xỉu online Hồ Chí Minh có mục đích trang bị cho nghiên cứu sinh (NCS) những kiến thức và kỹ năng nghiên cứu khoa học nền tảng và cần thiết. Đội ngũ giảng viên hướng dẫn bao gồm các giáo sư ngành kinh doanh công tác tại các trường đại học trong và ngoài nước, có kinh nghiệm nghiên cứu và có nhiều công trình công bố trên các tạp chí thuộc SSCI và SCOPUS.

Sau khi tốt nghiệp, NCS có đủ khả năng để thiết kế, thực hiện và công bố công trình nghiên cứu trên các tạp chí khoa học hàn lâm quốc tế được xếp hạng trên SCOPUS và SSCI.

Với định hướng trở thành Đại học UEH Đa ngành và bền vững, chương trình đào tạo tiến sĩ của UEH hướng đến mục tiêu “Nghiên cứu vì lợi ích cộng đồng”. Các kết quả nghiên cứu phải ứng dụng hay đề xuất ra các hàm ý, chính sách, giải pháp giải quyết các vấn đề địa phương, toàn cầu, đóng góp vào quá trình phát triển bền vững, giúp cho tất cả mọi người trong xã hội đều có thể tiếp cận và sử dụng được các kết quả nghiên cứu và có ảnh hưởng tích cực đến xã hội. 

Chương trình Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh đào tạo bằng tiếng Anh

Thông tin liên hệ:

Viện đào tạo quốc tế ISB

  • Địa chỉ: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (028) 3920 9999
  • Website: isb.harthi.net
  • Email: [email protected]