Với mục tiêu cung cấp kiến thức hỗ trợ ứng viên nâng cao chuyên môn, phát triển sự nghiệp trong hiện tại và tương lai, tài xỉu online Hồ Chí Minh (UEH) chào đón các Anh/Chị tham gia những chương trình Sau đại học của UEH. 

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của UEH nhằm đào tạo những nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh quản lý và luật học có trình độ cao về lý thuyết và ứng dụng, có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát triển và giải quyết những vấn đề mới trong khoa học kinh tế và luật học, có khả năng giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn.

Đồng thời chương trình cũng thực hiện mục tiêu nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 của Chính phủ (Đề án 89).

Chương trình đào tạo tiến sĩ của UEH đã được thiết kế lại theo hướng quốc tế hóa, tiên tiến, tiệm cận với trình độ các trường đại học hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á và Châu Á, do có tham khảo chương trình và học liệu của nhóm 100 trường hàng đầu thế giới.

Hàng năm, UEH tuyển sinh 02 đợt vào tháng 01 và tháng 6. Thời gian đào tạo là 4 năm đối với người có bằng tốt nghiệp đại học, và 3 năm đối với người có bằng thạc sĩ.

Ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy, viết và bảo vệ luận án tiến sĩ bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Giảng viên của UEH có đủ khả năng giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu sinh bằng tiếng Anh. UEH luôn khuyến khích nghiên cứu sinh viết và bảo vệ luận án bằng tiếng Anh, đặc biệt là đối với nghiên cứu sinh tham gia Đề án 89.

Với định hướng trở thành Đại học UEH Đa ngành và bền vững, chương trình đào tạo tiến sĩ của UEH hướng đến mục tiêu “Nghiên cứu vì lợi ích cộng đồng”. Các kết quả nghiên cứu phải ứng dụng hay đề xuất ra các hàm ý, chính sách, giải pháp giải quyết các vấn đề địa phương, toàn cầu, đóng góp vào quá trình phát triển bền vững, giúp cho tất cả mọi người trong xã hội đều có thể tiếp cận và sử dụng được các kết quả nghiên cứu và có ảnh hưởng tích cực đến xã hội. 

Chương trình Tiến sĩ đào tạo gồm các Ngành/Chuyên ngành: 

Tại Trường Kinh doanh UEH (UEH College of Business) gồm Ngành/Chuyên ngành:

Tại Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH (UEH College of Economics, Law and Government) gồm Ngành/Chuyên ngành:

  • Ngành Kinh tế chính trị
  • Ngành Kinh tế phát triển
  • Ngành Luật kinh tế

Trường Công nghệ và Thiết kế UEH (UEH College Of Technology And Design) gồm Ngành/Chuyên ngành:

 

Thông tin liên hệ:

  • Viện đào tạo sau đại học UEH

Website: //sdh.harthi.net

Email: [email protected]   

Địa chỉ: Phòng A0.01, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3829.5437 – 3823-5277

  • Trường Kinh doanh UEH

Địa chỉ: B1-1205 cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84.28.38295299 - Fax: 84.28.38250359

Email: [email protected]

Website: cob.harthi.net

  • Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH

Địa chỉ: B1-1005 cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84.28.38295299 - Fax: 84.28.38250359

Email: [email protected]

Website: celg.harthi.net

  • Trường Công nghệ và Thiết kế UEH

Địa chỉ: B1-905 cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84.28.38295299 - Fax: 84.28.38250359

Email: [email protected]

Website: ctd.harthi.net