UEH dẫn đầu về công bố quốc tế tại Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh

16 tháng 03 năm 2020

Để đạt được mục tiêu đến năm 2030 trở thành một trong những trường đại học hàng đầu nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế - quản trị - luật trong khu vực Đông Nam Á, Trường tài xỉu online Hồ Chí Minh (UEH) đã không ngừng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học với rất nhiều hoạt động, chính sách đổi mới.

Để đạt được mục tiêu đến năm 2030 trở thành một trong những trường đại học hàng đầu nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế - quản trị - luật trong khu vực Đông Nam Á, Trường tài xỉu online Hồ Chí Minh (UEH) đã không ngừng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học với rất nhiều hoạt động, chính sách đổi mới.

Chiến lược đẩy mạnh nghiên cứu hàn lâm công bố quốc tế thông qua các quỹ nghiên cứu và các chính sách cập nhật, đổi mới đã được UEH thực thi mạnh mẽ. Cụ thể từ năm 2018, UEH đã đơn giản hóa quy trình đăng ký, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp Trường trọng điểm nhằm công bố quốc tế, đồng thời áp dụng chính sách miễn thủ tục nghiệm thu trước hội đồng đối với các đề tài có các sản phẩm công bố quốc tế uy tín. Trường cũng khuyến khích các “Nhà nghiên cứu trẻ” gồm sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh có thể công bố nhiều kết quả nghiên cứu thông qua việc tài trợ, khen thưởng khi có bài công bố trên tạp chí thuộc danh mục ISI, Scopus, ABDC.

UEH cũng đẩy mạnh kết nối và mở rộng mạng lưới nghiên cứu quốc tế; hỗ trợ các nhà nghiên cứu, giảng viên và học viên của Trường được tiếp cận với các tổ chức, các chuyên gia nghiên cứu hàng đầu thế giới, thông qua các hội thảo quốc tế uy tín như: The 31st Asian Finance Association Annual Meeting; Asia Conference on Business and Economic Studies lần thứ 2; International Conference on Business and Finance; The 1st International Conference on Econometrics and Statistical Methods - Applications in Economics and Finance; The 6th International Conference on Government Performance Management and Leadership. Ngoài ra, Trường tăng các mức hỗ trợ chi phí cho giảng viên UEH, căn cứ vào kết quả nghiên cứu khoa học, để khuyến khích giảng viên tham gia hơn nữa các hội thảo quốc tế tổ chức trong và ngoài nước. UEH cũng đã thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh theo chủ đề nghiên cứu tiếp cận đa lĩnh vực và liên ngành, đồng thời gắn kết nội lực của đội ngũ học thuật UEH với các học giả từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới thông qua Quy định về chuyên gia nghiên cứu (Reseach Fellowship).

tài xỉu online

Các nhà nghiên cứu tại Phòng Nhóm nghiên cứu mạnh của UEH

Từ chiến lược khác biệt hóa với các chính sách hỗ trợ phù hợp với bối cảnh hiện tại, hoạt động nghiên cứu khoa học của UEH đã có bước chuyển mình rất lớn với các kết quả đáng khích lệ. Theo đó, công bố khoa học trên các tạp chí uy tín quốc tế đạt chuẩn Scopus, ISI và ABDC trong những năm qua tăng nhanh. Trong giai đoạn 2016-2019, Trường đã có 261 bài báo công bố quốc tế trên các tạp chí uy tín ISI, Scopus, ABDC.

tài xỉu online

Riêng trong năm 2019, UEH có 82 bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng. Theo quyết định này, UEH thuộc Top 10 các trường đại học có số bài công bố quốc tế nhiều nhất cả nước bên cạnh các trường đại học đa ngành và các trường đại học khối ngành kỹ thuật, sư phạm... Mặc dù UEH là trường đại học đơn ngành nhưng đã thể hiện nỗ lực rất lớn để giữ vững vị trí hàng đầu về công bố quốc tế trong những năm gần đây.

tài xỉu online

Trích danh sách khen thưởng các trường Đại học có bài báo công bố trên tạp chí ISI, SCI, SCIE của Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2019

Kết quả công bố quốc tế trên cho thấy chính sách đẩy mạnh nghiên cứu hàn lâm của UEH đúng hướng theo xu thế quốc tế hóa giáo dục đại học, tập trung vào chất lượng bài báo công bố, đồng thời thể hiện sự nỗ lực từ lãnh đạo, đội ngũ nghiên cứu, viên chức, giảng viên của UEH.

Trường tài xỉu online Hồ Chí Minh (UEH) sẽ tăng cường đẩy mạnh NCKH hàn lâm công bố quốc tế, phấn đấu đạt ISI, Scopus Publication lên trên 100 bài cho những năm tiếp theo và đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phát triển doanh nghiệp. Bên cạnh đó, UEH sẽ xây dựng và phát huy danh tiếng học thuật của trường trên thị trường trong nước và quốc tế với các giải pháp thiết thực (1) thu hút giảng viên giỏi là người nước ngoài hoặc việt kiều, giảng viên đến từ doanh nghiệp; (2) khuyến khích giảng viên tham gia các hoạt động như;  tham gia thành viên Ban điều hành các hiệp hội khoa học có uy tín và thành viên ban biên tập các tạp chí khoa học có uy tín hoặc hội thảo quốc tế với vai trò Key note Speaker, chủ tọa, phản biện; (3) có chính sách để NCS tham gia hội thảo quốc tế có bài thuyết trình, …

Trong tương lai không xa, UEH hoàn toàn có khả năng nâng cao hơn nữa số lượng và chất lượng các công trình công bố quốc tế để có thể góp mặt trên QS Asia University Ranking.

Báo Giáo dục thời đại

Báo Sài gòn giải phóng:

Tin, ảnh: Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế, Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng.

Chia sẻ