Tọa đàm chính sách Thị trường carbon: Dự báo tác động và định hướng chính sách từ TP.HCM

Ngày 29/02/2024, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức thành công “Tọa đàm chính sách Thị trường carbon: Dự báo tác động và định hướng chính sách từ TP.HCM” nhằm tạo nên nền tảng đối thoại chính sách cho các bên liên quan, bao gồm các nhà nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ.

Nỗ lực nghiên cứu vì lợi ích cộng đồng - Research Contribution for All

Năm 2023, hoạt động nghiên cứu khoa học của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã có những kết quả quan trọng, thể hiện những nỗ lực của đội ngũ UEH trong việc gia tăng uy tín học thuật, lan tỏa và chuyển giao tri thức cộng đồng, góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược của UEH thành một Đại học Đa ngành và Bền vững. Điều này đã phản ánh rằng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu tại UEH đã ngày càng được tạo điều kiện, định hướng để thực hiện những nghiên cứu khoa học, dự án tư vấn có thể giải quyết các vấn đề địa phương, toàn cầu và có ảnh hưởng tích cực đến xã hội.

[Podcast] Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp Bảo Hiểm Tại Việt Nam

Năm 2020, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, các doanh nghiệp tại Việt Nam nói chung và doanh nghiệp trong lĩnh vực bảo hiểm nói riêng đứng trước nhiều biến đổi sâu sắc. Ở bài nghiên cứu này, tác giả đã tập trung tìm hiểu và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm dựa trên dữ liệu nghiên cứu thu thập từ kết quả hoạt động kinh doanh của 10 doanh nghiệp trong năm 2020.

[Podcast] Báo Cáo Kinh tế Vĩ mô Thành phố Hồ Chí Minh (Phần 2): Triển Vọng Kinh Tế TP. HCM Năm 2024 Và Gợi Ý Chính Sách

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) và Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh đã chính thức ra mắt “Báo cáo Kinh tế Vĩ mô Thành phố Hồ Chí Minh: Kết quả 2023 và Dự báo 2024”. Đây là ấn phẩm nghiên cứu khoa học do UEH và Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện, nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện về Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, các kết quả đã đạt được, dự báo, triển vọng cho năm 2024 và đề xuất các chính sách gợi ý cho chính quyền Thành phố.

[Podcast] Báo Cáo Kinh tế Vĩ mô Thành phố Hồ Chí Minh (Phần 1): Tổng Quan Kinh Tế Thế Giới, Việt Nam Và Thành Phố Hồ Chí Minh Năm 2023

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) và Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh đã chính thức ra mắt “Báo cáo Kinh tế Vĩ mô Thành phố Hồ Chí Minh: Kết quả 2023 và Dự báo 2024”. Đây là ấn phẩm nghiên cứu khoa học do UEH và Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện, nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện về Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, các kết quả đã đạt được, dự báo, triển vọng cho năm 2024 và đề xuất các chính sách gợi ý cho chính quyền Thành phố.

Báo cáo Kinh tế vĩ mô Thành phố Hồ Chí Minh: Kết quả 2023 và Dự báo 2024

"Báo cáo Kinh tế vĩ mô Thành phố Hồ Chí Minh: Kết quả 2023 và Dự báo 2024" là ấn phẩm nghiên cứu khoa học do Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) và Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện, nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện về Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, các kết quả đã đạt được, dự báo, triển vọng cho năm 2024 và đề xuất các chính sách gợi ý cho chính quyền Thành phố.

[Podcast] Chất Lượng Dịch Vụ Ngân Hàng Điện Tử Và Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Ở Khu Vực Đồng Bằng Sông Cửu Long

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử là một khía cạnh quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại (NHTM) trong thời đại kỷ nguyên số. Nghiên cứu của tác giả Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã tiến hành khảo sát 544 khách hàng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nhằm làm sáng tỏ tác động của chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử (NHĐT) đến sự hài lòng của khách hàng. Kết quả phân tích từ mô hình cấu trúc bình phương tối thiểu riêng phần (PLS-SEM) cho thấy, chất lượng dịch vụ NHĐT có tác động tích cực đến sự hài lòng của khách hàng ở khu vực ĐBSCL.

[Podcast] Khi Trí tuệ Nhân tạo (AI) nâng cao hiệu quả thiết kế bố cục cửa hàng: Một nghiên cứu tổng quan

Tầm quan trọng của cách bố trí cửa hàng trong việc tác động đến hành vi của người tiêu dùng đã được chứng minh rõ ràng. Các nghiên cứu luôn cho thấy mối tương quan tích cực giữa cách bố trí được tối ưu hóa và doanh số bán hàng tăng lên. Nhận thức được tác động của Trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc tăng cường các chiến lược bố trí cửa hàng truyền thống, tác giả của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) và cộng sự nước ngoài đã tiến hành nghiên cứu đánh giá toàn diện cả phương pháp thiết kế bố trí cửa hàng thông thường và kỹ thuật AI hiện đại. Bằng cách hợp nhất những hiểu biết sâu sắc từ hai lĩnh vực này, mục tiêu là đề xuất một khung thiết kế bố cục cửa hàng cải tiến được hỗ trợ bởi AI.

[Podcast] Phản ứng của chính sách xã hội đối với đại dịch COVID-19 ở một số quốc gia (Kỳ 2): Bài học cho Việt Nam

Thời gian qua, để hạn chế những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, ngoài các chính sách về y tế, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đã triển khai các chính sách xã hội, tuy nhiên, mức độ hiệu quả của các chính sách này là không giống nhau. Tại bài viết này, tác giả của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã đề cập đến sự phản ứng chính sách xã hội tại một số quốc gia, trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam nhằm có thể đối phó với những cuộc khủng hoảng của dịch bệnh trong tương lai.

Phản Ứng Của Chính Sách Xã Hội Đối Với Đại Dịch Covid-19 Ở Một Số Quốc Gia (Kỳ 1)

Thời gian qua, để hạn chế những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, ngoài các chính sách về y tế, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đã triển khai các chính sách xã hội, tuy nhiên, mức độ hiệu quả của các chính sách này là không giống nhau. Tại bài viết này, tác giả của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã đề cập đến sự phản ứng chính sách xã hội tại một số quốc gia, trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam nhằm có thể đối phó với những cuộc khủng hoảng của dịch bệnh trong tương lai.