UEH IN THE SPOTLIGHT SỐ THÁNG 12/2023

31 tháng 12 năm 2023

Tháng 12 vừa qua, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) ghi nhận thành tích đáng khích lệ, chính thức vào Top 860 Đại học thế giới về Bền vững 2024 (QS World Ranking Sustainability 2024), minh chứng cho sự cam kết mạnh mẽ Đại học Đa ngành và Bền vững. Lấy nền tảng tri thức để giải quyết các thách thức xã hội và tạo ra tác động tích cực thông qua hoạt động học thuật, UEH tiếp tục tổ chức các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, workshop định hướng, khóa tập huấn, các chương trình tư vấn chia sẻ đặc biệt dành riêng cho sinh viên, duy trì công tác kết nối, hợp tác thông qua các buổi tọa đàm, làm việc cùng Trường Đại học, Tổ chức và Doanh nghiệp. Hướng đến Đại học Đa ngành và Bền vững có danh tiếng học thuật tại khu vực Châu Á và thế giới, UEH luôn mong muốn trở thành người bạn đồng hành, kết nối cộng đồng thông qua việc lan tỏa tri thức đa lĩnh vực và phát triển bền vững