Công bố chức danh lãnh đạo mới của tài xỉu online Hồ Chí Minh và các trường thành viên

18 tháng 12 năm 2023

[Báo Tuổi Trẻ] tài xỉu online Hồ Chí Minh (UEH) chính thức công bố bộ máy tổ chức, chức danh lãnh đạo mới gồm ban giám đốc và ban giám hiệu các trường thành viên.

tài xỉu online

Các lãnh đạo chủ chốt của tài xỉu online  Hồ Chí Minh nhận quyết định công nhận chính thức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Sau khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định về việc chuyển Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thành tài xỉu online  Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục công bố các quyết định công nhận Hội đồng tài xỉu online  Hồ Chí Minh.

Như vậy, tài xỉu online  Hồ Chí Minh chính thức ở một cương vị mới - Đại học đa ngành, đa lĩnh vực, hành động vì sự phát triển bền vững.

Mô hình đại học là mô hình thích hợp để triển khai cơ cấu đa ngành

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng chặng đường mới với tên gọi mới Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đồng thời đi với những thách thức mới. Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh còn rất nhiều việc phải làm để hoàn thiện cơ cấu đại học nhiều cấp với cấu trúc chặt chẽ của quản trị hiện đại.

"Cần hoàn thiện chiến lược và định hướng phát triển lâu dài, hiện thực hóa mô hình quản trị đại học hiệu quả, hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động… Mô hình đại học là mô hình thích hợp để triển khai cơ cấu đa ngành. 

Với một hệ thống lớn và phức tạp, số lượng cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên đông và đa dạng, mô hình này vừa bảo đảm sự tự chủ và điều hành thống nhất của bộ máy chỉ huy chung của đại học, vừa tạo điều kiện cho các thành tố cấp thấp nhất có được quyền tự chủ tương đối về học thuật, tạo nên sự năng động chung cho toàn hệ thống", ông Sơn nói.

Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh có Chủ tịch, Giám đốc và Hiệu trưởng các trường

Theo cơ cấu bộ máy tổ chức mới vừa được công bố, các vị trí lãnh đạo gồm hội đồng đại học tài xỉu online  Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 23 người.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã công bố và trao các quyết định về việc công nhận GS.TS Nguyễn Đông Phong là Chủ tịch Hội đồng tài xỉu online  Hồ Chí Minh; công nhận GS.TS Sử Đình Thành là Giám đốc tài xỉu online  Hồ Chí Minh.

Ban giám đốc tài xỉu online  Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm một Giám đốc Sử Đình Thành, cùng ba Phó Giám đốc PGS.TS Bùi Quang Hùng, GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo và TS Đinh Công Khải.

Ngoài ra còn có PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt - Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chiến lược và chính sách.

Ban giám hiệu Trường Kinh doanh UEH gồm PGS.TS Bùi Thanh Tráng - Phó Hiệu trưởng phụ trách và TS Đinh Thị Thu Hồng - Phó Hiệu trưởng.

Ban giám hiệu Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước UEH: PGS.TS Phạm Khánh Nam - Phó hiệu trưởng phụ trách.

Ban giám hiệu Trường Công nghệ và Thiết kế UEH: GS.TS Sử Đình Thành phụ trách, TS Park Young June - Hiệu trưởng danh dự, hai Phó Hiệu trưởng là PGS.TS Trịnh Thùy Anh và TS Thái Kim Phụng.

Bên cạnh đó, tài xỉu online  Hồ Chí Minh còn có Phân hiệu tại tỉnh Vĩnh Long. Ban giám đốc Phân hiệu Vĩnh Long gồm có: PGS.TS. Bùi Quang Hùng - Phó Giám đốc UEH kiêm giám đốc Phân hiệu Vĩnh Long; ThS. Nguyễn Thị Thúy Liễu - Phó Giám đốc thường trực; ThS. Hồ Thiện Quyền và ThS. Nguyễn Đức Vinh - Phó Giám đốc.

Các đơn vị quản lý chức năng gồm 14 phòng, viện, văn phòng. Các đơn vị giảng dạy gồm 2 khoa và 1 trung tâm. Các đơn vị đào tạo quốc tế gồm 5 viện, trung tâm và chương trình. Các đơn vị phục vụ đào tạo, khoa học công nghệ, thông tin kinh tế gồm 8 viện, công ty, tạp chí, nhà xuất bản, ký túc xá…

Nguồn: Báo Tuổi Trẻ

Chia sẻ