[Podcast] Chiến lược chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam – Tiếp cận Foresight (Kỳ 1)

Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) luôn được xem là nền tảng của nền kinh tế cho cả các nước phát triển hoặc đang phát triển. Tuy nhiên, các DNVVN thường không có các nguồn lực số hóa và có giới hạn về mặt tài chính, nhân lực và trình độ nên gặp khó khăn ở các bước ban đầu thực hiện chuyển đổi số. Trước thực tế này, tác giả của tài xỉu online Hồ Chí Minh (UEH) đã thực hiện khảo sát Delphi theo hướng tiếp cận Foresight với hơn 300 chuyên gia chuyển đổi số trong các DNVVN tại Việt Nam nhằm đánh giá những đặc thù, những vấn đề trong chuyển đổi số và tầm nhìn doanh nghiệp số tương lai, cũng dự báo nhu cầu chuyển đổi số và các hoạt động ưu tiên thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Cùng theo dõi kỳ 1 của bài viết ngay sau đây!

[Podcast] Tìm Hiểu Tâm Lý Lo Lắng Khi Nói Tiếng Anh Của Sinh Viên Năm Nhất Không Thuộc Chương Trình Đào Tạo Tiếng Anh Thương Mại Tại UEH

Với xu hướng toàn cầu hóa như hiện nay, việc sử dụng và giao tiếp bằng tiếng Anh dần trở nên phổ biến trong thị trường lao động. Bắt nhịp xu hướng đó, tài xỉu online Hồ Chí Minh (UEH) ngày càng có nhiều môn học, giáo trình, tài liệu sử dụng bằng tiếng Anh. Tuy nhiên với tâm lý lo lắng, khác biệt về vùng miền, hạn chế về vốn từ vựng khiến quá trình giao tiếp tiếng Anh của một số sinh viên trở nên khó khăn. Nhận thấy tầm quan trọng của việc này, tác giả UEH đã tiến hành nghiên cứu, từ đây đề xuất những biện pháp cải thiện tâm lý lo lắng khi nói tiếng Anh của các bạn sinh viên năm nhất không thuộc chương trình đào tạo tiếng Anh thương mại.

Quản Lý Chất Thải Độc Hại Để Hướng Tới Phát Triển Bền Vững: Góc Nhìn Từ Doanh Nghiệp

Khi vấn nạn ô nhiễm môi trường đang báo động trên phạm vi toàn cầu, quản lý chất thải độc hại hiệu quả là rất quan trọng cho sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa quản lý chất thải độc hại và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và tác động của nó đối với các khía cạnh khác nhau của sự phát triển bền vững vẫn chưa rõ ràng. Từ thực trạng đó, tác giả của tài xỉu online Hồ Chí Minh (UEH) đã tiến hành nghiên cứu khám phá nhận thức về quản lý chất thải độc hại và ảnh hưởng của nó đối với thực tiễn ngành công nghiệp Việt Nam.

Hội thảo khoa học quốc tế thường niên dành cho các nhà khoa học trẻ của các trường khối Kinh tế & Kinh doanh 2023 (ICYREB 2023)

Ngày 27/10/2023, Hội thảo khoa học quốc tế thường niên dành cho các nhà khoa học trẻ của các trường khối Kinh tế & Kinh doanh 2023 (International Conference for Young Researchers in Economics and Business - ICYREB 2023) lần thứ 9 đã được tổ chức tại tài xỉu online Hồ Chí Minh (UEH). Hội thảo nhằm mục đích tạo cơ hội cho các nhà khoa học trẻ công bố và thảo luận kết quả nghiên cứu về những vấn đề liên quan đến kinh tế, kinh doanh, tăng trưởng bền vững bằng công nghệ và đổi mới sáng tạo; đóng góp ý tưởng và giải pháp có cơ sở lý thuyết và bằng chứng thực tiễn đáng tin cậy cho việc hoàn thiện thể chế và chính sách phát triển.

Con Người – Nhân Tố Trung Tâm, Quyết Định Đến Sự Phát Triển Ổn Định, Bền Vững Của Đất Nước

Con người giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển và phát triển văn hóa, xây dựng con người cũng chính là mục tiêu và động lực của công cuộc đổi mới. Nhận thấy rằng tầm quan trọng của con người đối với đất nước, tác giả của tài xỉu online Hồ Chí Minh (UEH) đã tiến hành phân tích quan điểm của Đảng, từ đây đề xuất các khuyến nghị trong giáo dục, bồi dưỡng, phát huy con người bảo đảm cho sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước hiện nay.

[Podcast] Đẩy Mạnh Ứng Dụng Khoa Học Và Công Nghệ Để Thúc Đẩy Công Nghiệp Hoá, Hiện Đại Hoá Đất Nước

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã khẳng định, công nghiệp hoá, hiện đại hoá là chủ trương xuyên suốt và nhất quán của Ðảng, Nhà nước ta trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, khoa học và công nghệ là yếu tố cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định thành công của quá trình phát triển này. Từ những nghiên cứu chuyên sâu, tác giả tại tài xỉu online Hồ Chí Minh đã đề xuất các biện pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ để thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Chuỗi hội thảo ATF23: Giao thoa nghệ thuật và công nghệ - Những tiềm năng mới

Trong khuôn khổ sự kiện thường niên ArtTech Hub 2023, ngày 13/10//2023, ArtTech Hub trực thuộc Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) đã hợp tác với các chuyên gia Hàn Quốc đến từ Đại Học Seo Kyeong (Hàn Quốc) và Viện Công Nghệ Điện Tử (Hàn Quốc) tổ chức hội thảo “Giao thoa nghệ thuật và công nghệ”. Hội thảo xoay quanh xu thế và định hướng phát triển của những lĩnh vực như: văn hoá, nghệ thuật, công nghệ và giáo dục trong tương lai. Qua hoạt động trao đổi này, các sinh viên không chỉ được cung cấp những kiến thức về các biện pháp giải quyết và định hướng sự phát triển bền vững của xã hội, mà còn được trao đổi học thuật, học tập, rèn luyện và trao đổi văn hoá giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Chuỗi hội thảo ATF23: Chìa khóa phá vỡ sự bất bình đẳng trong tiếp cận công nghệ, giáo dục, văn hóa và môi trường

Ngày 13/10/2023, tài xỉu online Hồ Chí Minh (UEH) đã tổ chức hội thảo: Phá vỡ sự bất bình đẳng trong tiếp cận công nghệ, giáo dục, văn hóa và môi trường. Sự kiện này đã thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên và các chuyên gia kỳ cựu trong ngành. Hội thảo nhằm mục đích mang đến những giải pháp tiềm năng để phá vỡ sự bất bình đẳng trong tiếp cận công nghệ, giáo dục, văn hóa và môi trường.

Chuỗi Hội thảo ATF23: Arttech giúp cải thiện chất lượng cuộc sống

Ngày 13/10/2023, tại Phòng B1.205 - tài xỉu online Hồ Chí Minh (UEH), Hội thảo Sáng tạo trải nghiệm khách hàng: ArtTech giúp cải thiện chất lượng cuộc sống đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với sự dẫn dắt của PGS.TS. Trịnh Thùy Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ và Thiết kế UEH cùng sự góp mặt của ba diễn giả khách mời đến từ Việt Nam, Malaysia và Macau, chương trình đã thu hút sự tham gia của đông đảo các sinh viên, giảng viên cũng như những người yêu công nghệ và nghệ thuật.

Chuỗi Hội thảo ATF23: Công nghệ CHIMERA - Biến không tưởng thành hiện thực

Ngày 14/10/2023, tại Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh, hội thảo về công nghệ CHIMERA: Hệ thống in ba chiều kỹ thuật số thế hệ thứ ba (CHIMERA: The Third Generation of Digital Holographic Printing System) thuộc chuỗi hội thảo ArtTech Fusion 2023 đã diễn ra với sự dẫn dắt và chia sẻ kiến thức từ Giáo sư Philippe Gentet, và sự góp mặt của rất nhiều chuyên gia đối tác quốc tế của UEH, đặc biệt là Tiến sĩ Dong Su Yi - Phó Khoa Thiết Kế Truyền Thông UEH.